Porovnání plánůPreferovaní partneři
Funkce
Společnost
CS

Imprint

Právní sdělení — informace v souladu s §5 německého Zákona o telemédiích (TMG):

NAGA PAY GMBH
c/o The Naga Group AG
Hohe Bleichen 12
20354 Hamburg
Německo
Poštovní adresa:
NAGA PAY GMBH
c/o The Naga Group AG
Hohe Bleichen 12
20354 Hamburg
Německo

Společnost zastupují:

Andreas Luecke
Benjamin Bilski
Michalis Mylonas

Kontakty:

Telefon: +49 40 5247 791 0
E-mail: support@nagapay.com
Domovská stránka: pay.naga.com

Záznam o registraci — registrace v obchodním rejstříku:

Registrační soud: Hamburg
Registrační číslo: 16265
Sídlo společnosti: Hamburg
Právní forma: společnost s ručením omezeným
DIČ: DE330989847

Informace o zdroji obrázků a grafiky:

http://www.shutterstock.com
http://www.istock.com

Odmítnutí odpovědnosti

(1) Odpovědnost za obsah:

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však zaručit přesnost, úplnost nebo aktuálnost obsahu. V souladu se zákonnými ustanoveními jsme dále odpovědní za vlastní obsah těchto webových stránek. V této souvislosti upozorňujeme, že v souladu s tím nejsme povinni kontrolovat pouze přenášené nebo uložené informace třetích stran ani zkoumat okolnosti poukazující na protiprávní jednání. Naše povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecně platných zákonů tím podle Zákona o telemédiích (TMG), odstavce 8 až 10, nejsou dotčeny.

(2) Odpovědnost za odkazy:

Odpovědnost za obsah externích odkazů (na webové stránky třetích stran) nesou výhradně provozovatelé odkazovaných stránek. V době vložení odkazu nám nebylo známo žádné porušení. Pokud se o jakémkoli porušení právních předpisů dozvíme, příslušný odkaz neprodleně odstraníme.

(3) Autorská práva:

Naše webové stránky a jejich obsah podléhají německému autorskému právu. Pokud to zákon výslovně nepovoluje (§ 44a a násl. autorského zákona), vyžaduje každá forma využití, rozmnožování nebo zpracování děl podléhajících autorskoprávní ochraně na našich webových stránkách předchozí souhlas příslušného vlastníka práv. Jednotlivé reprodukce díla jsou povoleny pouze pro osobní potřebu, nesmí tedy sloužit ani přímo, ani nepřímo k výdělečné činnosti. Neoprávněné užití autorských děl je trestné (§ 106 autorského zákona).