Poplatky a limity

Poplatky
Limity
EUR €
GBP £
Basic měsíčně
Premium měsíčně
Premium ročně
Poplatek za vydání karty
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Card delivery fee
€9.99
Zdarma
Zdarma
Poplatek za aktivaci karty
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Měsíční poplatek za službu
Zdarma
€5.99
Roční poplatek za službu
€59.99
Opětovné vydání ztracené/odcizené karty
€10.00
€10.00
€10.00
Převod jiným uživatelům
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Převod od jiných uživatelů
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Poplatek za doplnění prostředků
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Příchozí SEPA platba
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Odchozí SEPA platba
Zdarma
Zdarma
Zdarma
SEPA inkaso
€0.23
Zdarma
Zdarma
Zřízení inkasa
€0.23
€0.23
€0.23
Neúspěšné inkaso
€8.62
€8.62
€8.62
Zřízení trvalého příkazu
Zdarma
Zdarma
Zdarma
POS transakce, SEPA region, eurové
Zdarma
Zdarma
Zdarma
POS transakce, SEPA region, neeurové
0.57€ + 1%
0.57€ + 1%
0.57€ + 1%
POS transakce, mezinárodní
0.57€ + 1.5%
0.57€ + 1.5%
0.57€ + 1.5%
POS odmítnutí, SEPA region
Zdarma
Zdarma
Zdarma
POS odmítnutí, mezinárodní
Zdarma
Zdarma
Zdarma
ATM withdrawal, SEPA region, Euro
1 withdrawal free, 2% onwards
3 withdrawals free, 2% onwards
3 withdrawals free, 2% onwards
ATM withdrawal, SEPA region, non-Euro
1.15€ + 1%
1 withdrawal free, 2% onwards
1 withdrawal free, 2% onwards
ATM withdrawal, international
1.73€ + 1%
1 withdrawal free, 2% onwards
1 withdrawal free, 2% onwards
ATM decline, SEPA region, Euro
€0.23
Zdarma
Zdarma
ATM decline, SEPA region, non-Euro
€0.35
Zdarma
Zdarma
ATM decline, international
€0.63
Zdarma
Zdarma
ATM balance enquiry, SEPA region, Euro
€0.23
Zdarma
Zdarma
ATM balance enquiry, SEPA region, non-Euro & international
€0.35
Zdarma
Zdarma
Změna PIN v bankomatu
€0.98
Zdarma
Zdarma
Upozornění prostřednictvím SMS
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zpracování chargeback
€23.00
€23.00
€23.00
Poplatek za vrácení peněz při uzavření účtu
€3.45
€3.45
€3.45
Podpora správy / platebních operací
€23.00
€23.00
€23.00
Výpis poštou (62 dní)
€5.00
€5.00
€5.00

Dokumenty

Dokument s informacemi o poplatcích – EUR Basic měsíčně
Stáhnout
Dokument s informacemi o poplatcích – EUR Premium ročně
Stáhnout
Dokument s informacemi o poplatcích – EUR Premium měsíčně
Stáhnout
Dokument s informacemi o poplatcích – EUR Premium zdarma
Stáhnout
Dokument s informacemi o poplatcích – GBP Basic měsíčně
Stáhnout
Dokument s informacemi o poplatcích – GBP Premium ročně
Stáhnout
Dokument s informacemi o poplatcích – GBP Premium měsíčně
Stáhnout
Dokument s informacemi o poplatcích – GBP Premium zdarma
Stáhnout
Účet NAGA Pay a karta Visa jsou poskytovány společností Contis Financial Services Ltd, která je licencována Úřadem pro finanční etiku (Financial Conduct Authority) podle směrnice o regulaci elektronických peněz (Electronic Money Regulations) z roku 2011 (číslo registrace 900025), a společností UAB „Finansinės paslaugos „Contis“, která je licencována Litevskou bankou jako instituce s oprávněním pro nakládání s elektronickými penězi, číslo licence 53. Účet NAGA Pay a karta Visa jsou produkty elektronických peněz, na které se nevztahuje Kompenzační program finančních služeb ani systém pojištění vkladů Litevské republiky. Finanční prostředky budou pod ochranou společnosti Contis Financial Services Ltd nebo UAB „Finansinės paslaugos „Contis“.
Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však zaručit přesnost, úplnost nebo aktuálnost obsahu. V souladu se zákonnými ustanoveními jsme dále odpovědní za vlastní obsah těchto webových stránek. V této souvislosti upozorňujeme, že v souladu s tím nejsme povinni kontrolovat pouze přenášené nebo uložené informace třetích stran ani zkoumat okolnosti poukazující na protiprávní jednání. Naše povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecně platných zákonů tím podle Zákona o telemédiích (TMG), odstavce 8 až 10, nejsou dotčeny.
Odpovědnost za obsah externích odkazů (na webové stránky třetích stran) nesou výhradně provozovatelé odkazovaných stránek. V době vložení odkazu nám nebylo známo žádné porušení. Pokud se o jakémkoli porušení právních předpisů dozvíme, příslušný odkaz neprodleně odstraníme.
Naše webové stránky a jejich obsah podléhají německému autorskému právu. Pokud to zákon výslovně nepovoluje (§ 44a a násl. autorského zákona), vyžaduje každá forma využití, rozmnožování nebo zpracování děl podléhajících autorskoprávní ochraně na našich webových stránkách předchozí souhlas příslušného vlastníka práv. Jednotlivé reprodukce díla jsou povoleny pouze pro osobní potřebu, nesmí tedy sloužit ani přímo, ani nepřímo k výdělečné činnosti. Neoprávněné užití autorských děl je trestné (§ 106 autorského zákona).
Vyrobeno s ❤️ v Německu