Σύγκριση ΠλανώνΠροτιμώμενοι Συνεργάτες
Λειτουργίες
Εταιρεία
EL

Επιγραφή

Νομικές πληροφορίες σύμφωνα με την §5 του περί Τηλεμέσων Νόμου (TMG):

NAGA PAY GMBH
υπόψη The Naga Group AG
Hohe Bleichen 12
20354 Αμβούργο
Γερμανία
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
NAGA PAY GMBH
υπόψη The Naga Group AG
Hohe Bleichen 12
20354 Αμβούργο
Γερμανία

Εκπρόσωποι:

Andreas Luecke
Benjamin Bilski
Μιχάλης Μυλωνάς

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: +49 40 5247 791 0
E-mail: support@nagapay.com
Αρχική: pay.naga.com

Καταχώρηση εγγραφής - καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο

Δικαστήριο Μητρώου: Αμβούργο
Αριθμός Μητρώου: 16265
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αμβούργο
Νομική Μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Αρ. Εγγραφής ΦΠΑ: DE330989847

Ένδειξη πηγής εικόνας και γραφικών:

http://www.shutterstock.com
http://www.istock.com

Αποποίηση ευθύνης

(1) Ευθύνη ως προς το περιεχόμενο:

Το περιεχόμενο των σελίδων μας έχει συγγραφεί με τη μέγιστη προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητά του. Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, φέρουμε ευθύνη για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις ιστοσελίδες. Σε αυτό το πλαίσιο, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι συνεπώς δε έχουμε υποχρέωση έναντι της παρακολούθησης μεταδιδόμενων ή αποθηκευμένων πληροφοριών τρίτων, ή της διερεύνησης περιστάσεων που υποδηλώνουν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις μας για κατάργηση ή αποκλεισμό της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επηρεάζονται, σύμφωνα με τα κεφάλαια 8 έως 10 του περί Τηλεμέσων Νόμου (TMG).

(2) Ευθύνη ως προς τους συνδέσμους:

Ευθύνη ως προς το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων (προς ιστοσελίδες τρίτων) φέρουν αποκλειστικά οι χειριστές των συνδεδεμένων σελίδων. Κατά τη σύνδεση, δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε εμφανείς παραβιάσεις. Σε περίπτωση που μας γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε νομική παράβαση, ο αντίστοιχος σύνδεσμος θα διαγραφεί αμέσως.

(3) Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

Οι ιστοσελίδες μας και το περιεχόμενό τους υπόκεινται στο Γερμανικό δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός εάν προνοείται ρητά από τον νόμο (§ 44α και επόμ. του νόμου περί δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας), κάθε μορφή χρήσης, αναπαραγωγής ή επεξεργασίας έργων που υπόκεινται στο δικαίωμα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας στις ιστοσελίδες μας απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεση του κατόχου του εν λόγω δικαιώματος. Η μεμονωμένη αναπαραγωγή ενός έργου επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση, επομένως απαγορεύεται η οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση κερδοσκοπική χρήση αυτών. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση έργων που υπόκεινται στο δικαίωμα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας είναι δικάσιμη (§ 106 του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας).