Σάρωση QR code
για επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Ο σύνδεμος ισχύει για συσκευές με την εφαρμογή NAGA Pay. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τον σύνδεσμο στο κινητό σας.