Opłaty i limity

Opłaty
Limity
EUR €
GBP £
Basic Miesięcznie
Premium Miesięcznie
Premium Rocznie
Opłata za wydanie karty
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Card delivery fee
€9.99
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Opłata za aktywację karty
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Miesięczna opłata za usługę
Bezpłatnie
€5.99
Roczna opłata za usługę
€59.99
Ponowne wydanie zgubionej/skradzionej karty
€10.00
€10.00
€10.00
Przelew do innych użytkowników
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Przelew od innych użytkowników
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Opłata za doładowanie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Płatność przychodząca SEPA
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Płatność wychodząca SEPA
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Polecenie zapłaty SEPA
€0.23
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Konfiguracja polecenia zapłaty
€0.23
€0.23
€0.23
Nieudane polecenie zapłaty
€8.62
€8.62
€8.62
Ustanowienie zlecenia stałego
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Transakcja POS, region SEPA, Euro
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Transakcja POS, region SEPA, poza Euro
0.57€ + 1%
0.57€ + 1%
0.57€ + 1%
Transakcja POS, międzynarodowa
0.57€ + 1.5%
0.57€ + 1.5%
0.57€ + 1.5%
Upadek transakcji POS, region SEPA
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Odmowa POS, międzynarodowa
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
ATM withdrawal, SEPA region, Euro
1 withdrawal free, 2% onwards
3 withdrawals free, 2% onwards
3 withdrawals free, 2% onwards
ATM withdrawal, SEPA region, non-Euro
1.15€ + 1%
1 withdrawal free, 2% onwards
1 withdrawal free, 2% onwards
ATM withdrawal, international
1.73€ + 1%
1 withdrawal free, 2% onwards
1 withdrawal free, 2% onwards
ATM decline, SEPA region, Euro
€0.23
Bezpłatnie
Bezpłatnie
ATM decline, SEPA region, non-Euro
€0.35
Bezpłatnie
Bezpłatnie
ATM decline, international
€0.63
Bezpłatnie
Bezpłatnie
ATM balance enquiry, SEPA region, Euro
€0.23
Bezpłatnie
Bezpłatnie
ATM balance enquiry, SEPA region, non-Euro & international
€0.35
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Zmiana PIN-u w bankomacie
€0.98
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Powiadomienia SMS
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Przetwarzanie obciążeń zwrotnych
€23.00
€23.00
€23.00
Opłata zwrotna przy zamykaniu konta
€3.45
€3.45
€3.45
Wsparcie administracyjne/operacji płatniczych
€23.00
€23.00
€23.00
Wyciąg pocztowy (62 dni)
€5.00
€5.00
€5.00

Dokumenty

Dokument Informacyjny o Opłatach - EUR podstawowy miesięcznie
Pobierz
Dokument Informacyjny o Opłatach - EUR premium rocznie
Pobierz
Dokument Informacyjny o Opłatach - EUR premium miesięcznie
Pobierz
Dokument Informacyjny o Opłatach - EUR premium free
Pobierz
Dokument Informacyjny o Opłatach - GBP podstawowy miesięcznie
Pobierz
Dokument Informacyjny o Opłatach - GBP premium rocznie
Pobierz
Dokument Informacyjny o Opłatach - GBP premium miesięcznie
Pobierz
Dokument Informacyjny o Opłatach - GBP premium free
Pobierz
Konto NAGA Pay i Karta Visa są wydawane przez Contis Financial Services Ltd., która jest upoważniona przez Financial Conduct Authority na podstawie przepisów o pieniądzu elektronicznym z 2011 r. (numer rejestracyjny 900025) oraz UAB "Finansinės paslaugos "Contis", która jest upoważniona przez Bank Litwy na podstawie licencji instytucji pieniądza elektronicznego nr 53. NAGA Pay Account i Karta Visa są produktami pieniądza elektronicznego, które nie są objęte Systemem Rekompensat za Usługi Finansowe ani Systemem Ubezpieczeń Depozytów Republiki Litewskiej. Środki pieniężne będą chronione przez Contis Financial Services Ltd lub UAB "Finansinės paslaugos "Contis".
Treści na naszych stronach zostały stworzone z najwyższą starannością. Jednakże, nie możemy zagwarantować dokładności, kompletności ani aktualności tych treści. Zgodnie z przepisami ustawowymi, jesteśmy ponadto odpowiedzialni za nasze własne treści zamieszczane na takich stronach. W tym kontekście zwracamy uwagę, że nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania informacji osób trzecich, które są tylko przesyłane lub zapisywane, ani badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Zgodnie z art. 8-10 Ustawy o telemediach (TMG), nie wpływa to na nasze zobowiązania do usuwania lub blokowania wykorzystywania informacji wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiedzialność za treść zewnętrznych linków (do stron internetowych osób trzecich) ponoszą wyłącznie operatorzy stron, do których prowadzą linki. W momencie tworzenia linków nie stwierdziliśmy żadnych naruszeń. Jeżeli dowiemy się o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy odnośny link.
Nasze strony internetowe i zamieszczone na nich treści podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez prawo (§ 44a i nast. prawa autorskiego), każda forma wykorzystywania, powielania lub przetwarzania utworów chronionych prawem autorskim zamieszczonych na naszych stronach internetowych wymaga uprzedniej zgody odnośnego właściciela praw. Sporządzanie pojedynczych kopii utworu jest dozwolone wyłącznie na użytek prywatny i nie może ono bezpośrednio ani pośrednio służyć celom zarobkowym. Nieautoryzowane wykorzystywanie utworów chronionych prawem autorskim jest karalne (§ 106 prawa autorskiego).
Made with ❤️ in Germany